Εξαγορές και αλλαγές στη σύνθεση μετοχικών κεφαλαίων εταιρειών έλαβαν χώρα τους τελευταίους μήνες στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι της χώρας. Οι συναλλαγές και ανακατατάξεις αφορούσαν τράπεζες, ξενοδοχεία, ιδιωτικά νοσοκομεία, εταιρείες λιανεμπορίου και εμπορικά κέντρα.

Περισσότερα