Τις θέσεις του για την οικονομία καθώς και επιμέρους θέματα που αφορούν την αγορά και τον επιχειρηματικό κόσμο, ανέπτυξε το ΚΕΒΕ στον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ κ. Νικόλα Παπαδόπουλο.

Σε συνάντηση που είχε σήμερα, με τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ, η ηγεσία του ΚΕΒΕ, αναφέρθηκε στις θετικές εξελίξεις που σημειώνονται σε βασικούς δείκτες της οικονομίας και της ανάγκης να γίνουν προσεκτικά βήματα που δεν θα βάζουν σε κίνδυνο τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας και θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για σταδιακή επίλυση του σοβαρού προβλήματος της ανεργίας μέσω της επαναδραστηριοποίησης των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα το ΚΕΒΕ επισήμανε τις ανησυχίες του για την πρόθεση της κυβέρνησης για χορήγηση μισθολογικών αυξήσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα πέραν των δυνατοτήτων της οικονομίας. Το ΚΕΒΕ, επανέλαβε και στον κ. Παπαδόπουλο ότι οι όποιες μισθολογικές αυξήσεις θα πρέπει να συνδέονται με την πορεία του πραγματικού ΑΕΠ και την αύξηση της παραγωγικότητας. Στα ίδια πλαίσια, το ΚΕΒΕ εξέφρασε τις ανησυχίες του για συνέχιση της γραφειοκρατίας στο δημόσιο τομέα, πρόβλημα όπως είπε που επηρεάζει τη δράση του επιχειρηματικού κόσμου, περιλαμβανομένων και των ξένων επενδύσεων. Το ΚΕΒΕ ζήτησε την άμεση προώθηση των νομοσχεδίων της μεταρρύθμισης στο δημόσιο τομέα, ώστε να εκσυγχρονιστεί η δημόσια υπηρεσία και να αυξήσει την αποδοτικότητα της.

Το ΚΕΒΕ έθεσε ακόμα το θέμα του ΓεΣΥ, τονίζοντας ότι το νέο σύστημα δεν θα πρέπει να συντηρήσει τις στρεβλώσεις και τις παθογένειες που υπάρχουν σήμερα στον σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αλλά να οδηγήσει σ’ ένα ευέλικτο και λειτουργικό μοντέλο που θα εξυπηρετεί τους ασθενείς, θα διασφαλίζει τη σταδιακή μετεξέλιξη της υφιστάμενης κατάστασης δηλαδή της συνύπαρξης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε όλα τα επίπεδα παροχής υπηρεσιών υγείας και θα είναι στα πλαίσια των αντοχών της οικονομίας. Σε συνάρτηση με το ΓεΣΥ, όπου το ΚΕΒΕ θα καταθέσει λεπτομερώς τις απόψεις του ενώπιον της κυβέρνησης, τέθηκε και το θέμα του συνταξιοδοτικού συστήματος στην Κύπρο, το οποίο παρουσιάζει αρκετές αδυναμίες και προβλήματα οι οποίες θα πρέπει να τύχουν άμεσου χειρισμού.

Στη συνάντηση το ΚΕΒΕ έθιξε ακόμα:

 Τα προβλήματα που υπάρχουν στις βιομηχανικές ζώνες και περιοχές.
 Το θέμα της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων.
 Την ανάγκη προώθησης νομοθεσίας για ταχεία αδειοδότηση μεγάλων έργων αναπτύξεως.
 Το θέμα της δημιουργίας Υφυπουργείων Ανάπτυξης, Τουρισμού και Ναυτιλίας, καταθέτοντας ολοκληρωμένα υπομνήματα για το κάθε ένα.
Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις και για τις εξελίξεις στο κυπριακό.

Η ηγεσία του ΔΗΚΟ συμφώνησε με τις θέσεις και απόψεις του ΚΕΒΕ.