Έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις της επιτυχούσας Κοινοπραξίας Kition Ocean Holdings, με τη διορισμένη από το Υπουργικό Συμβούλιο διαπραγματευτική επιτροπή, όπου έχει επιτευχθεί κατ αρχή συμφωνία, για τη διαχείρηση του ενιαίου έργου Λιμανιού – Μαρίνας.

Περισσότερα