Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, διοργανώνουν στις 8 Φεβρουαρίου, η ώρα 14:30, ενημερωτικό σεμινάριο σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που κάνουν διαδικτυακές πωλήσεις ή προτίθεται να πουλήσουν διαδικτυακά.

Περισσότερα