Το ΚΕΒΕ συνεχίζοντας την ενημερωτική εκστρατεία για το Brexit σας βοηθά έμπρακτα να γνωρίσετε τις αλλαγές που θα επέλθουν και να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες, μέσω της διοργάνωσης σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων σειράς ενημερωτικών ημερίδων με θέμα τις τελωνειακές διαδικασίες που θα ισχύουν μετά το Brexit σαν αποτέλεσμα της εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ.

Οι ημερίδες θα διοργανωθούν ως εξής:
-21/10/2019 ΕΒΕ Λεμεσού (Αίθουσα εκδηλώσεων)
-22/10/2019 ΕΒΕ Λάρνακας (Αίθουσα εκδηλώσεων)
-23/10/2019 ΚΕΒΕ (1ος όροφος)

Περισσότερες πληροφορίες