Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ως μέλος του Enterprise Europe Network σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τα τοπικά επιμελητήρια της Λεμεσού, Αμμοχώστου και Πάφου καθώς και το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλοπαναγιώτη διοργάνωσαν σειρά ενημερωτικών σεμιναρίων σε κάθε περιοχή σχετικά με τα Σχέδια και τις προσφερόμενες Υπηρεσίες για την ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τα σεμινάρια αυτά πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2 – 27 Απριλίου 2015 με μεγάλη επιτυχία και τα παρακολούθησαν πέραν των 270 ατόμων, κυρίως υφιστάμενοι επιχειρηματίες αλλά και νέοι που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση.

Αναλυτικότερα, η κα. Στάλω Δημοσθένους, Ανώτερη Λειτουργός του ΚΕΒΕ παρουσίασε τις υπηρεσίες που προσφέρει το Enterprise Europe Network σε σχέση με την διεθνοποίηση των Κυπριακών επιχειρήσεων, τη χρηματοδότηση από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, την πληροφόρηση για την Κοινοτική νομοθεσία και τη Εθνική Νομοθεσία άλλων χωρών, τη μεταφορά τεχνολογίας, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα εργαλεία διαβούλευσης σχετικά με την εκπόνηση μιας προτεινόμενης νομοθεσίας που επηρεάζει τις επιχειρήσεις.

Στη συνέχεια ο κ. Χριστος Φωτιάδης, Ανώτερος Λειτουργός του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού παρουσίασε τα πιο κάτω Σχέδια:

– Σχέδιο Χορηγιών για την ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων στοχευόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων
– Σχέδιο για Επενδύσεις στον Οινοποιητικό Τομέα
– Σχέδια Ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Ακολούθησαν παρουσιάσεις για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου και τα στάδια υλοποίησής του από τον κ. Παναγιώτη Ιακωβίδη και την κα. Αναστασία Κωνσταντίνου του CIIM.

Τέλος, έγινε παρουσίαση από τον κ. Χρίστο Μιχαηλίδη και την κα. Αντιγόνη Κουζάλη, Επιθεωρητές Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης Κύπρου όπως πληροφόρηση σχετικά με την άσκηση

επιχειρηματικής δραστηριότητας του τομέα των υπηρεσιών καθώς και τις διαδικασίες σύστασης νέας επιχείρησης.
Όλες οι παρουσιάσεις υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου:
http://www.bsccyprus.org.cy/default.asp?id=130&ItemID=545&rcid=73&pcid=72&cid=73

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν και όλους όσους βοήθησαν στην επιτυχή πραγματοποίηση αυτών των σεμιναρίων.