Επισυνάπτεται αυτεπεξήγητη ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Γεωργίας για ενημέρωσή σας και δικές σας ενέργειες.

Περισσότερες πληροφορίες