Σας ενημερώνουμε ότι η Πρεσβεία της Αιγύπτου στη Λευκωσία μας έχει στείλει τη συνημμένη πληροφόρηση για την εταιρεία Samaha Plastic Company η οποία επιθυμεί να αναπτύξει συνεργασία με την Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες