Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής διοργάνωσε εναρκτήρια εκδήλωση ενημέρωσης για το πρόγραμμα Horizon Europe – Ορίζοντας Ευρώπη, την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 διαδικτυακά.

Περισσότερα