Πολύ δρόμο έχει να διανύσει ακόμα η χώρα μας προκειμένου να βελτιώσει τις αποδόσεις της στην τεχνολογία. Παρά την κάποια πρόοδο που έχει σημειωθεί κατά τα τελευταία έτη, η Κύπρος εξακολουθεί να παραμένει χαμηλά στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της ΕΕ για το 2018 (DESI), που αξιολογεί τον βαθμό ψηφιοποίησης κάθε χώρας (βρίσκεται στην 21η θέση της κατάταξης σε σχέση με την 22η θέση που κατείχε το 2017), και σε μεγάλη απόσταση από τους ψηφιακούς πρωταθλητές της Ευρώπης, όπως η Δανία, η Σουηδία και η Φινλανδία.

Περισσότερα