Ένα νέο ρήγμα διαφαίνεται στους κόλπους της ΕΚΤ και αυτή τη φορά είναι για το πόσο άμεσα η νομισματική πολιτική θα πρέπει να ανταποκριθεί για να συγκρατήσει τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό.

Περισσότερα