Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/425 της Επιτροπής για την αναστολή των μέτρων εμπορικής πολιτικής που αφορούν ορισμένα προϊόντα από τις ΗΠΑ.

T (840)