Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον Εκτελεστικός Κανονισμός για την εξάρτηση της εξαγωγής ορισμένων προϊόντων υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης άδειας εξαγωγής.

ΑΠ (626)