Τον περασμένο Φεβρουάριο 2021 το ΚΕΒΕ επέλεξε μέσα από τη διαδικασία ανοικτής πρόσκλησης τρεις επιχειρηματικές ιδέες που αφορούν τη Γαλάζια Οικονομία για να λάβουν χορηγία υπό μορφή υπηρεσιών από εξειδικευμένους συμβούλους, για την ανάπτυξη και υλοποίηση των δικών τους εκστρατειών crowdfunding.

Περισσότερα