Τρεις επιχειρηματικές ιδέες που αφορούν τη Γαλάζια Οικονομία επιλέγηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο 2021 μέσα από τη διαδικασία ανοικτής πρόσκλησης που προκήρυξε το ΚΕΒΕ για να λάβουν χορηγία υπό μορφή υπηρεσιών από εξειδικευμένους συμβούλους, για την ανάπτυξη και υλοποίηση των δικών τους εκστρατειών crowdfunding.

Περισσότερα