Σας ενημερώνουμε ότι ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΞΕ)  που ανήκει στη δύναμη του ΚΕΒΕ, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αειφόρου Τουρισμού (CSTI), διοργανώνει το Σάββατο 23 Ιουλίου 2016 καθαρισμό παραλιών στην επαρχία Λεμεσού.

Περισσότερες πληροφορίες