Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει με ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορούμε ότι κατά τους μήνες Σεπτέμβριο – Νοέμβριο 2020, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας θα διεξάγει εκστρατεία εντατικών επιθεωρήσεων σε υποστατικά της Μεταποίησης.

Περισσότερα

Επεξηγήσεις