Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) διοργανώνει σειρά διήμερων εκπαιδευτικών σεμιναρίων/εργαστηρίων για ενίσχυση των ατόμων που επιθυμούν να διεκδικήσουν χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα. Θέμα των σεμιναρίων είναι η προετοιμασία μιας ιδέας/πρότασης έργου για συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες