Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ) σας προσκαλεί σε εκδήλωση με θέμα  «Ενοικιοστάσιο –Εξώσεις, Απλήρωτα Ενοίκια και σημαντικές πρόσφατες Δικαστικές αποφάσεις». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο του ΚΕΒΕ, στις 21 Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες