Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Περιφέρειας Λευκωσίας με θέμα «Τουρισμός για Όλους – Ενισχύοντας την προσβασιμότητα στον τουρισμό», παρουσία φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προσβασιμότητας αλλά και του τουρισμού.

Περισσότερα

English Version