Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχοντας υπόψη ότι πολλές Ευρωπαϊκές Νομοθεσίες δημιουργούν χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες στις ΜμΕ, δημιούργησε το πρόγραμμα εργασίας Fit for Future Platform.

Περισσότερα