Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείου για την Εισαγωγή Προϊόντων βιολογικής Παραγωγής.

ΑΠ (632)