Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την εισαγωγή μεταχειρισμένων μηχανοκινήτων οχημάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ).

ΤΛ (18)