Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Εισαγωγή αποστολών ειδών Χαμηλής Αξίας και Δώρων από τρίτες χώρες.

Μ (70)