Επανεξετάζονται οι εκτελεστικοί κανονισμοί αναφορικά με την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού και δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών τους στοιχείων καταγωγής Μαλαισίας και Ταϊβάν.

Περισσότερες πληροφορίες