Το Τμήμα Τελωνείων σας ενημερώνει σχετικά με τους ειδικούς περιορισμούς στις οικονομικές και χρηματοδοτικές σχέσεις με το Ιράκ.

Περισσότερες πληροφορίες