Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τους ειδικούς περιορισμοί στις οικονομικές και χρηματοδοτικές σχέσεις με το Ιράκ.

ΑΠΚ- ΙΡΑΚ(35)