Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο στο Πεκίνο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανέλαβε την πρωτοβουλία για δημιουργία εθνικού περιπτέρου στη διαδικτυακή πλατφόρμα JD.com.

Περισσότερα