Σας πληροφορούμε ότι δεχθήκαμε, ως ΚΕΒΕ, μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων από εταιρείες που επιθυμούν να κάνουν εισφορές σε χρήματα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του κράτους ή και άλλων υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα, για αντιμετώπιση του COVID-19.

Περισσότερα