Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέτειναν τυπικά τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας για έξι μήνες, έως την 31η Ιανουαρίου του 2021, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Περισσότερα