Η απόφαση κατοχύρωσης του χαλουμιού αποτελεί μια μακρόχρονη προσπάθεια η οποία μπορεί μακροπρόθεσμα να δώσει σημαντικά οφέλη στην Τυροκομεία, την γεωργοκτηνοτροφια και στις εξαγωγές του κυπριακού τυριού (χαλούμι) με δεδομένο την συλλογική και ορθή διαχείριση των θεμάτων και των πρακτικών που έχουν δημιουργηθεί.

Περισσότερα