Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς και στην προσπάθεια να διασφαλίσει για όλο τον ιατρικό κόσμο να έχει τα απαραίτητα προστατευτικά μέσα έκανε έκκληση στις εταιρείες μέλη του να παραχωρήσουν αναλώσιμα είδη.

Περισσότερα