Στο πλαίσιο της πιο πάνω εκστρατείας το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ως ο Εθνικός Εστιακός Πόλος του EU-OSHA στην Κύπρο, σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, ως μέλος του Enterprise Europe Network, διοργανώνουν δωρεάν σεμινάριο με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων των εργαζομένων σε σχέση με τη διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας.

Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019, Grecian Bay, Αγία Νάπα

Περισσότερες πληροφορίες