Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) μέσω του έργου “Energy Efficiency for SMEs” (ΕΕ4SMEs), που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνει την ευκαιρία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) να προβούν σε δωρεάν ενεργειακούς ελέγχους και συμβουλευτικές υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας.

Περισσότερα