Από τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη καταγράφουν οι Κύπριοι απόφοιτοι, καθώς περίπου επτά στους δέκα κατάφεραν να βρουν δουλειά την περασμένη χρονιά.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την έκθεση «Παρακολούθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018, το ποσοστό απασχόλησης των Κύπριων απόφοιτων ανήλθε στο 71,5%, κατατάσσοντας την Κύπρο στην 25η θέση.

Σημειώνεται ότι η Κύπρος ξεπέρασε ελαφρώς τις επιδόσεις της Κροατίας (65,9%), της Ιταλίας (55,2%) και της Ελλάδας (52%), η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση όσον αφορά την απασχόληση αποφοίτων.

Αντίθετα, ιδιαίτερα υψηλά είναι τα ποσοστά απασχόλησης στη Μάλτα, όπου το 94,5% των αποφοίτων έχουν εργοδοτηθεί, καθώς και σε χώρες όπως η Γερμανία (90,9%), η Ολλανδία (90,4%), η Τσεχία (89,9%), η Αυστρία (89,4%) και το Λουξεμβούργο (88,5%).

Την ίδια ώρα, το ποσοστό αποφοίτων που βρήκαν δουλειά στη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθε στο 88,3% και 86,6% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, παρόλο που τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο όσον αφορά του στόχους τους να ανέλθει το ποσοστό απασχόλησης των πρόσφατων πτυχιούχων στο 82% μέχρι το 2020, εντούτοις φαίνεται ότι η προσπάθειά τους πρέπει να ενταθεί.
Συγκεκριμένα, από το 76% το 2014 το μέσο ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ ανήλθε στο 80,2% το 2017.

Οι δαπάνες ψηλές, η αποτελεσματικότητα χαμηλή

Όπως αναγνωρίζει και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρόλο που οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Κύπρο παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές, εντούτοις η χαμηλή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, δηλαδή οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που επιτυγχάνουν οι σπουδαστές, εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη πρόκληση.

Συγκεκριμένα, οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση παραμένουν υψηλές, φτάνοντας στο 6% του ΑΕΠ το 2016, σε σχέση με το 4,7% στην ΕΕ.

Ως ποσοστό των συνολικών δημόσιων δαπανών, η Κύπρος δαπάνησε το 15,6% για την εκπαίδευση το 2016, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ. Όπως και στις περισσότερες χώρες μέλη της ΕΕ, οι μισθοί των εκπαιδευτικών καταλαμβάνουν τις μεγαλύτερες δαπάνες.

Πρόβλημα φαίνεται να αποτελεί και η ύπαρξη ατόμων με περισσότερα πτυχία/προσόντα από τα απαιτούμενα για μία θέση, την ώρα που οι απόφοιτοι στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) υποεκπροσωπούνται.