Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο GoBrand (Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή / και υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στην διασυνοριακή περιοχή), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ θα συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών TUTTOFOOD που διεξάγεται στο Μιλάνο από 6 έως 9 Μαΐου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες