Το ΚΕΒΕ σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων του σχετικά με το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, σας πληροφορεί ότι το Υπουργείο Ενεργείας, Εμπορίου & Βιομηχανίας, έχει θέσει σε δοκιμαστική λειτουργία (demo) τη πολυαναμενόμενη πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο συγκεκριμένο σχέδιο.

Περισσότερα