Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για το Διορθωτικό στο Δασμολόγιο του 2022 – Τ(853).

Τ (853)