Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για το Διορθωτικό στο Δασμολόγιο του 2022 – Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/859. 

T (856)