Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για Διορθωτικό στον Εκτελεστικό Κανονισμό ΕΕ αρ. 2020/1156 που κοινοποιήθηκε με την Εγκύκλιο ΕΕ – ΑΝΤ (533).

ΔΙΟΡΘ. ΑΝΤ (533)