Στα πλαίσια του έργου “Leading By Example”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ‘Πρόγραμμα Civil Society in Action IV’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Γ.Δ. EuropeAid της ΕΕ, ξεκίνησε η λειτουργία του Δικοινοτικού Σχεδίου Πρακτικής Άσκησης Νέων Ανέργων Επαγγελματιών στην Ελληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή Κοινότητα. Το σχέδιο πρακτικής άσκησης απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους άνεργους καθώς και εταιρείες και οργανισμούς από τις δύο κοινότητες, ενώ θα αποβεί προς όφελος 12 Ελληνοκυπρίων και 12 Τουρκοκυπρίων ασκούμενων καθώς και ενός μέγιστου αριθμού 24 εταιρειών/οργανισμών στις δύο κοινότητες κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2015 – Απριλίου 2016. Περιλαμβάνει τρεις συνεχόμενους μήνες πρακτικής άσκησης για κάθε νέο με μηνιαίο επίδομα €500. Το σχέδιο επαγγελματικής πρακτικής άσκησης στόχο έχει να προσφέρει σε νέους άνεργους εργασιακή εμπειρία στην αντίστοιχη κοινότητα, με αποτέλεσμα την απόκτηση πολύτιμων επαγγελματικών δεξιοτήτων για τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία, όπως και άριστη γνώση του εργασιακού και πολιτισμικού περιβάλλοντος στην αντίστοιχη κοινότητα.

Το σχέδιο θα είναι ανοικτό για υποβολή αιτήσεων από τις 15 Μαΐου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2015. Η εν λόγω δράση χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από το έργο “Leading by Example”, χωρίς κανένα κόστος για τους εργοδότες/οργανισμούς οι οποίοι θα προσφέρουν τρίμηνη εργασία σε πτυχιούχους ασκούμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι νέοι πτυχιούχοι και εργοδότες παρακαλούνται όπως προμηθευτούν και συμπληρώσουν τις σχετικές αιτήσεις οι οποίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΚΕΒΕ www.ccci.org.cy το αργότερο μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την κα Δήμητρα Παλάοντα ή κα. Γεωργία Βενιζέλου στο ΚΕΒΕ (τηλ. 22889840, gvenizelou@ccci.org.cy).