Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη Διευκρινιστική Εγκύκλιο ΕΕ – «ΕΔΕ» (11) με ημερομηνία 18 Μαρτίου 2021 – Χρήση κωδικών «IM, EX, EU, CO».

ΕΔΕ (11) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ