Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει για τις διευκρινήσεις για τα Ειδικά Σχέδια Επιδομάτων από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Περισσότερα