Μέσα στα πλαίσια της επανεκκίνησης της οικονομίας και της ομαλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που ενδεχομένως να υπάρξουν κατά την μεταφορά των παιδιών από και προς το σχολείο, το ΚΕΒΕ σας προτρέπει, όπως στο μέτρο του δυνατού και όπου είναι εφικτό, να δίνετε διευκολύνσεις στους εργαζομένους γονείς σας για να μπορούν να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από το σχολείο.

Περισσότερα