Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την διαχείριση εισαγωγικών δασμών στον τομέα των σιτηρών.

Τ (816)