Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη διασύνδεση συστήματος εισαγωγών ΘΗΣΕΑΣ με το σύστημα TRACES NT μέσω της ενιαίας θυρίδας της ΕΕ (EU Single Window) – Μετάβαση στο TRACES NT.

Θ (172)