Κατατέθηκε στη Βουλή ο Προϋπολογισμός του Κράτους για το 2020, που διανεμήθηκε στους Βουλευτές ηλεκτρονικά και όχι σε χαρτί. ο Κρατικός Προϋπολογισμός τους Κράτους.

Περισσότερα