Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας θα διοργανώσουν, δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο στις 14 Ιουνίου η ώρα 10:30, με θέμα «Εισαγωγές χημικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες».

Περισσότερα