Στα πλαίσια του Cybersecurity Month (ECSM) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας και ο Επίτροπος Επικοινωνιών σε συνεργασία με το CYBER.EUC Research Center του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και με τη στήριξη του ΚΕΒΕ, διοργανώνει στις 17 Νοεμβρίου 2021 διαδικτυακό σεμινάριο το οποίο απευθύνεται προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με θέμα “Eνημέρωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε Θέματα Κυβερνοασφάλειας”.

Περισσότερα