Το ΚΕΒΕ, η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου και ο Κυπρο-Βρετανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος, διοργανώνουν σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα την ανάλυση και επεξήγηση των κανόνων καταγωγής και των καθεστώτων προτιμησιακής μεταχείρισης για διευκόλυνση των εμπορευόμενων στις καθημερινές τους εργασίες και την ομαλή διεκπεραίωση των σχετικών τελωνειακών διαδικασιών, την Τρίτη 6/7/2021.

Περισσότερα